נשי ובנות חב"ד

המכירה הסינית של נשי ובנות חב"ד
סך הכל
0
X

תקנון המכירה הסינית:
ע"פ פסק  רבני חב"ד שליט"א מצוה לרכוש גם מכספי מעשרות.
ניתן לקבל קבלה מוכרת לצרכי מס ע"פ סעיף 46.
התמונות להמחשה בלבד.
בכל מקום שיש סתירה בין קוד המוצר לטבלת המוצרים - תכריע הטבלה.
רשימת הזוכים תפורסם באתר המכירה.
הובלה והרכבה ע"ח הזוכה.
לא ניתן להחליף את הזכייה או להמירה בכסף.אלה אם כן צוין אחרת.
אין אחריות על טיב המוצרים ואיכותם.
ניתן לממש את הזכייה עד חודש ימים.
זכיה ברכב ובכל מוצר - חייבת במס כחוק.